Zadzwoń: +48 517 655 122
Darmowa dostawa od 400 zł
14 dni na zwrot

Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych Kupującego zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem jacadi.pl jest Kids Boutique spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres dla korespondencji 30 – 212 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 113-119, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000536728, akta spółki są prowadzone przez, XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia, NIP 677 238 44 00, REGON 360122951, zwana dalej: „Administratorem”.Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez kontakt listowny na w/w adres lub za pomocą poczty elektronicznej kontakt@jacadi.pl
  2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1 „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  1. Dane Kupującego przetwarzane są:
   1. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną przez Administratora Polityką Ochrony Danych Osobowych,
   2. wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Kupującego zgody,
   3. w celu zawarcia, modyfikowania, rozwiązania umowy o przeprowadzenie szkolenia oraz prawidłowego wykonania jej przedmiotu i celu, dla którego umowa została zawarta,
   4. w zakresie i celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora,
   5. w sposób nienaruszający praw i wolności osób, których te dane dotyczą,
   6. w celu lepszego dostosowania oferty handlowej.
  2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator nie udostępnia danych Kupującego innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  3. Administrator, o ile Kupujący wyraził na to zgodę zaznaczając odpowiednie pole w treści formularza zamówienia, może przekazać dane Kupującego do JACADI SAS z siedzibą we Francji, 32 rue Guersant, 75017 Paryż, wpisanej do francuskiego rejestru przedsiębiorców pod nr 441 875 473.
  4. W oparciu o dane osobowe Kupującego Administrator może podejmować decyzje zautomatyzowane, w tym decyzje będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
  5. Dane będą przetwarzane dane do momentu zgłoszenia przez Kupującego sprzeciwu lub przez okres definiowany przepisami prawa, m.in. ze względu na obowiązki księgowo- podatkowe i/lub przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a następnie do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
  6. Dane osobowe mogą być przechowywane w okresie dłuższym niż określony w ust. 5, o ile  przewidują to właściwe przepisy prawa.
 • Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, posiada prawo do:

  1. dostępu do informacji,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. powiadomienia przez Administratora o sprostowaniu, usunięciu, ograniczeniu, przenoszenia danych,
  6. sprzeciwu co do wykonywania operacji na jej danych osobowych,
  7. odwołania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
arrow-horiz arrow-vert Menu Close commande-cadeau-gratuite entretien-1 entretien-15 entretien-16 entretien-17 entretien-18 entretien-19 entretien-2 entretien-2 entretien-2 entretien-2 entretien-21 entretien-21 entretien-22 entretien-22 entretien-23 entretien-23 entretien-24 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-27 entretien-27 entretien-27 entretien-28 entretien-29 entretien-3 entretien-3 entretien-3 entretien-30 entretien-31 entretien-32 entretien-32 entretien-34 entretien-34 entretien-4 entretien-4 entretien-4 entretien-5 entretien-5 entretien-6 entretien-6 entretien-6 entretien-6 entretien-7 entretien-7 entretien-8 facebook-grey instagram-bleu livraison-gratuite Sans titre - 3 mon-compte mon-panier paiement-securise partager Sans titre - 3 password pin-store-outlet pin Pinterest recherche-boutique satisfait-rembourser Sans titre - 4 service-client Star active Close tout-ajouter triman Twitter verified vider-ma-liste wishlist-actif wishlist Youtube C37CCE8F-81E4-4DAF-885C-061032BAAED2 3EF63C5A-5754-4BCB-AC13-752F0E538804 2FB062EC-BBF2-4434-9C7A-C93A354E255D picto-fractionnable 943D1F80-2A8D-44DD-8864-3ECDB6F774B3 2098A817-B5F4-4EC6-A765-19843D217332 B596A762-028F-4C1F-8BD9-B0294292C17D