Zadzwoń: +48 517 655 122
Darmowa dostawa od 400 zł
14 dni na zwrot

ZWROTY

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta /Dz. U. z 2014 r., poz. 827/ Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem witryny internetowej. Uproszczona informacja dotycząca uprawnień Kupującego w zakresie prawa odstąpienia od umowy i skutków jego wykonania zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Sprzedający nie dopuszcza wykonania prawa odstąpienia drogą elektroniczną za wyjątkiem oświadczenia przesłanego w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego.
  3. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wykorzystując wzór oświadczenia, stanowiący załącznik nr 2 do ustawy wskazanej w ust. 1. Ustawowy wzór oświadczenia, uzupełniony o dane Sprzedającego oraz dostosowany do realiów transakcji zawieranych w Sklepie stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
  4. Termin na wykonanie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia dostarczenia towaru Kupującemu lub osobie przez niego wskazanej. Jeżeli zamówienie dotyczy więcej niż jednego towaru i są one dostarczane lub odbierane osobno, termin ten liczony jest od dnia dostarczenia ostatniego z towarów.
  5. W przypadku dokonania skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu płatności dokonanych przez Kupującego w ramach wykonania umowy, w szczególności tytułem ceny sprzedaży.
  6. Zwrot płatności dokonuje się w następujący sposób:
   • jeżeli Kupujący płacił kartą debetową/kredytową za pośrednictwem systemu płatności PayU – poprzez zwrot płatności za pośrednictwem karty płatniczej użytej do dokonania płatności podczas składania zamówienia w witrynie internetowej
   • jeżeli Kupujący płacił przelewem bankowym – poprzez zwrot płatności przelewem na rachunek bankowy Klienta
  7. Zwrot płatności na rzecz Kupującego następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu. Jednakże Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Kupującego zwracanego towaru na adres Sklepu.
  8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu.
  9. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą, Kupujący ponosi koszty ich zwrotu w wyniku odstąpienia od umowy w wysokości nie większej, jednak niż 350,00 zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100/.
  10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem przystąpienia do korzystania z niego w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia i funkcjonowania towaru.
  11. Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do przypadku odstąpienia od umowy w ramach wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady towaru.
arrow-horiz arrow-vert Menu Close commande-cadeau-gratuite entretien-1 entretien-15 entretien-16 entretien-17 entretien-18 entretien-19 entretien-2 entretien-2 entretien-2 entretien-2 entretien-21 entretien-21 entretien-22 entretien-22 entretien-23 entretien-23 entretien-24 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-27 entretien-27 entretien-27 entretien-28 entretien-29 entretien-3 entretien-3 entretien-3 entretien-30 entretien-31 entretien-32 entretien-32 entretien-34 entretien-34 entretien-4 entretien-4 entretien-4 entretien-5 entretien-5 entretien-6 entretien-6 entretien-6 entretien-6 entretien-7 entretien-7 entretien-8 facebook-grey instagram-bleu livraison-gratuite Sans titre - 3 mon-compte mon-panier paiement-securise partager Sans titre - 3 password pin-store-outlet pin Pinterest recherche-boutique satisfait-rembourser Sans titre - 4 service-client Star active Close tout-ajouter triman Twitter verified vider-ma-liste wishlist-actif wishlist Youtube C37CCE8F-81E4-4DAF-885C-061032BAAED2 3EF63C5A-5754-4BCB-AC13-752F0E538804 2FB062EC-BBF2-4434-9C7A-C93A354E255D picto-fractionnable 943D1F80-2A8D-44DD-8864-3ECDB6F774B3 2098A817-B5F4-4EC6-A765-19843D217332 B596A762-028F-4C1F-8BD9-B0294292C17D